Tilgjengelig studietid

For deg som skal tilrettelegge for hørselshemmede elever!

Dine rettigheter

For deg som er hørselshemmet og vil vite mer om rettigheter!

Sample image, aligned middleSample image, aligned left