Dine rettigheter

  Rettigheter for hørselshemmedeLær mer om rettigheter for hørselshemmede!

For hørselshemmede er god tilrettelegging en forutsetning for vellykkede studier eller arbeid. Både i arbeidslivet og i studietiden har man ulike rettigheter. Disse sidene gir innføring i hvilke muligheter du som hørselshemmet student eller arbeidstaker har.

Sample image, aligned middle

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom (HLFU) står bak nettstedet dinerettigheter.net. HLFU er en organisasjon for ungdom med ulike former for hørselshemminger. Vi hører til Hørselshemmedes Landsforbund, men er en selvstendig organisasjon.