Dine rettigheter

  Rettigheter for hørselshemmedeLenker


hlfu.no - HLFU (Hørselshemmedes landsforbunds ungdom)

ungerettigheter.no - Unge rettigheter, informasjon om rettigheter i utdanning og arbeid

samordnaopptak.no - Samordnet opptak, søknadsskjema og informasjon om høyere utdanning

universell.no - Universell, nettsted om universell utforming av skolemiljøet

ldo.no - Likestillings- og diskrimineringsombudet

ung.no - Nettside om det å være ung i arbeidslivet

nav.no - NAV, om rettigheter og muligheter

FFOs rettighetssenter - Rettighetssenter for funksjonshemmede

lovdata.no - Nettside med norsk lovverk